Xov xwm kev lag luam

  • Do lift truck operators need to wear seatbelts?

    Cov neeg nqa tsheb thauj neeg puas yuav tsum hnav txoj siv sia?

    Muaj ib qho lus dab neeg hais txog kev siv lub rooj zaum hauv tsheb forklift - yog tias lawv siv tsis tau teev nyob rau hauv kev soj ntsuam kev pheej hmoo, ces lawv tsis tas yuav siv.Qhov no tsis yog kiag li.Muab tso yooj yim - qhov no yog lus dab neeg uas yuav tsum tau squashed.'Tsis muaj lub rooj zaum' yog qhov tshwj xeeb tsis tshua muaj ...
    Nyeem ntxiv